• Deutsch
  • English
  • Niederländisch

Privacy

Het gebruik van onze website is in de regel zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens mogelijk. Voorzover op onze sites persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of el-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit, voorzover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen u erop, dat bij de overdracht van gegevens op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kunnen optreden. Een waterdichte bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens door derden voor het versturen van ongevraagde reclame en voorlichtingsmateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitant van de sites behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in het geval van toezending van reclame, in de vorm van spam-mails.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (”Google”). Google maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt in de regel overdragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld. Wij hebben op deze website bovendien Google Analytics met de code “anonymizelP” uitgebreid. Dit garandeert het maskeren van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Slechts in uitzonderingen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgestuurd en daar ingekort.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en voor het verstrekken van andere met het gebruik van website en internet gerelateerde dienstverlening aan de exploitant van de website. U kunt het opslaan van cookies door een passende instelling van uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval wellicht niet gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit van deze website.

U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, als u de via de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Als alternatief voor de browser-add-on, met name bij browsers op mobiele apparaten, kunt u de registratie door Google Analytics bovendien voorkomen, door hier te klikken. Nu wordt er een opt-out-cookie geplaatst, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij een bezoek aan deze website voorkomt. De opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat geïnstalleerd. Als u de cookies van deze browser verwijdert, dient u de opt-out-cookie opnieuw te plaatsen.